Schaakclub ZwartWit Maastricht

Onze schaakvereniging is opgericht door een aantal schakers die in de jaren ’80 en ’90 lid waren van de voormalige schaakverenigingen VSM en MSV. De club telt momenteel bijna 21 leden, waarvan de meeste actief deelnemen aan onze interne competitie op dinsdagavond in ons clublokaal De Romein. Ook nemen wij deel aan de externe competitie van de KNSB en de LiSB met twee teams.

Onze belangrijkste activiteit is de clubavond op dinsdag vanaf 20.00 uur in buurtcentrum ‘De Romein’ op Pottenberg in Maastricht. Deze clubavonden vinden het hele jaar plaats, met uitzondering van feestdagen. De clubavond biedt een interessante variatie aan competities. Het belangrijkste is de ‘normale’ interne competitie, waarin lange partijen (maximaal 2 uur per persoon per partij) worden gespeeld. Wie in deze competitie de sterkste blijkt, mag zich een jaar lang clubkampioen noemen.
Tussen deze competitie door wordt ook nog een KO-beker-competitie gehouden. Daarnaast worden er drie avonden met Rapid-schaak georganiseerd: de partijen in dit strijdtoneel worden afgewerkt met verkorte speeltijd (20-30 minuten per persoon per partij). En tenslotte kent de club nog een Snelschaak-kampioenschap (met 5 of 7 minuten per persoon per partij).

Als u eens kennis wil maken met onze vereniging, kunt u een tijdlang bij ons mee komen schaken, zonder kosten of andere verplichtingen. Als u vóór 20.00 uur aanwezig bent, dan zal de interne wedstrijdleider een tegenstander zoeken van ongeveer gelijkwaardige speelsterkte. Voor meer informatie kunt u van tevoren contact opnemen met de voorzitter of interne wedstrijdleider.

Onze clubavonden vinden het hele jaar plaats, met uitzondering van feestdagen. De clubavond biedt een interessante variatie aan competities. Het belangrijkste is de ‘normale’ interne competitie, waarin lange partijen (maximaal 2 uur per persoon per partij) worden gespeeld. Tussen deze competitie door wordt ook nog een KO-beker-competitie gehouden,  worden er drie avonden met Rapid-schaak georganiseerd en tenslotte kent de club nog een Snelschaak-kampioenschap.

Het lidmaatschap van onze vereniging biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan de interne competities en activiteiten van onze vereniging, en aan de competities en toernooien die door de Limburgse en Nederlandse Schaakbond georganiseerd worden. Daarom worden leden automatisch lid van de LiSB, KNSB en FIDE.

Lid worden

Om lid te worden van de vereniging dient men een email te sturen naar info@vsmaastricht.com. Voor de inschrijving in de ledenadministratie van de KNSB moeten wij beschikken over uw volledige naam, adres, emailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Met uw persoonlijke gegevens zal zorgvuldig worden omgegaan zoals beschreven staat in ons Privacy Statement.

Het contributiejaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september, maar het lidmaatschap kan op ieder moment van het jaar ingaan. Men betaalt dan alleen voor de resterende maanden van het het contributiejaar.

Tarieven

De jaarcontributie bedraagt €100,- voor seniorleden (vanaf 21 jaar) en €75,- voor jeugdleden (t/m 20 jaar). Leden die al bij een andere vereniging als hoofdlid staan geregistreerd (‘dubbelleden’), betalen een gereduceerd tarief van €50,- voor senioren en €25,- voor jeugd.

Besteding contributie

Regelmatig vragen leden naar de besteding van de contributie. Van de €100,- die een seniorlid aan ons betaalt, dragen wij €51,- af aan de LiSB/KNSB en wordt circa €35 euro aan zaalhuur uitgegeven. De besteding van het resterende deel wordt ieder jaar toegelicht op de Algemene Ledenvergadering.

Betaling

De contributie dient jaarlijks vooruit betaald te worden vóór aanvang van het contributiejaar op 1 oktober, zodat wij de leden bij de KNSB kunnen aanmelden op 1 oktober, de peildatum van de KNSB.

Begin september worden de leden per email herinnerd om de contributie te betalen. Op verzoek kunnen leden een contributiefactuur toegestuurd krijgen.

Afmelden

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk beëindigd worden door een email te sturen naar info@vsmaastricht.com. Het lidmaatschap wordt dan op de eerstvolgende 30 september stopgezet. Omdat de contributie altijd vooruitbetaald wordt, dient u zich dus vóór 1 oktober af te melden.

Buurtcentrum De Romein

Potteriestraat 30
6216 VG Maastricht [Pottenberg]
Telefoon 043 347 3009

Parkeren:
Op eigen parkeerplaats naast buurtcentrum.
Openbaar vervoer:
Arriva lijn 4/7 : Bushalte Potteriestraat, Pottenberg [200m afstand vanaf speellocatie]
Arriva lijn 5/6 : Bushalte Keurmeestersdreef Oost, Belfort [900m afstand vanaf speellocatie)
Deze lijn rijdt met een hogere frequentie; de laatste bus vertrekt om 23.53 richting centrum.

Jos Uiterwijk – Voorzitter

Jephte Lafour – Secretaris

Daan Brorens – Penningmeester & Extern Wedstrijdleider

Peter Schotman – Intern Wedstrijdleider

Maarten-Jan Oosterman – Juridische zaken & PR

Voor meer informatie over onze vereniging kunt u een email sturen naar info@vsmaastricht.com
en voor vragen of opmerkingen over deze website naar webmaster@vsmaastricht.com.

Scroll naar top